Concerts

Application:

TUNE IN is the final event for our project Tune Green – over the last 8 months, we have been working on strengthening ties between music and youth work, and now the time has come to share what we’ve created.

At TUNE IN we will:

  • Introduce our web platform, which connects musicians and their workshops with youth workers and other educators
  • Showcase workshops from the web platform, and give educators and participants the chance to experience them firsthand
  • Facilitate networking between musicians and educators, in order to lay the groundwork for future collaboration
  • Present our future plans for the project
  • Create a space for the celebration and enjoyment of music, as well as for the innovation of musical methods in education.

TUNE IN will take place 14-16 April 2023 in Ponoviče, Litija. The program will include a combination of music workshops, concerts and collective brainstorming sessions. There will be spaces and times for learning, for co-creation, sharing knowledge and ideas, for relaxing, eating, playing and enjoying. All events will be open to the public and all are warmly welcome 💚

CALL FOR PERFORMERS

We will have 5 concerts in total – 4 evening concerts and one on Sunday afternoon. We’re looking for acts who are interesting and inspiring – who can take us to places we’ve never been and can send our musical experiences up to another level – we want to set our night skies on fire. For the Sunday concert, we are looking for something participatory, multi-sensory and family-friendly – something with energy and play, for a colourful day.

Applicants should note that we have limited technical capacities at our location so acoustic / lofi / DIY setups will have an advantage. Performers are (really) warmly invited to attend everything on the event program (workshops, brainstorming, other concerts, meals) – we hope you will join us for as long as you can. A preliminary schedule for the event is available to view here and you can see videos from our last event on our youtube channel.

The fee for performances will be minimum 200 EUR.

If you have any questions, please contact Robbie on robbie[at]drustvolojtra.si

SLO:

TUNE IN je zadnji dogodek našega projekta Tune Green – zadnjih 8 mesecev smo delali na krepitvi vezi med glasbo in mladinskim delom, zdaj pa je prišel čas, da delimo to, kar smo ustvarili.

Na TUNE IN bomo:

– Predstavili našo spletno platformo, ki povezuje glasbenike in njihove delavnice z mladinskimi delavci in drugimi izobraževalci

– Predstavili delavnice na spletni platformi in dali izobraževalcem in udeležencem možnost, da jih izkusijo iz prve roke

– Facilitirali mreženje med glasbeniki in izobraževalci, z namenom postavitve temeljev za prihodnje sodelovanje

– Predstavili naše prihodnje načrte v zvezi z nadgradnjo projekta Tune Green

– Ustvarili prostor za praznovanje in uživanje v glasbi ter za inovativnost glasbenih metod v izobraževanju.

TUNE IN bo potekal od 14. do 16. aprila 2023 v Ponovičah v Litiji. Program bo vključeval kombinacijo glasbenih delavnic, koncertov in skupinskih razmislekov ter izmenjav. To bo prostor za učenje, za soustvarjanje, izmenjavo znanja in idej, za sprostitev, prehranjevanje, igro in uživanje. Vsi dogodki bodo odprti za javnost ob predhodni prijavi. Lepo vabljeni 💚

RAZPIS ZA IZVAJALCE KONCERTOV

Skupaj bomo imeli 5 koncertov – 4 večerne in en koncert v nedeljo popoldne. Iščemo izvajalce, ki so zanimivi in navdihujoči – ki nas lahko popeljejo v kraje, kjer še nikoli nismo bili, in tako dvignejo naše izkušnje glasbe na drugo raven – želimo prižgati iskrice na našem nočnem nebu. Za nedeljski koncert iščemo nekaj participativnega, veččutnega in družinskega – nekaj energičnega in igrivega, za barvit dan.

Prijavitelji koncertov morajo upoštevati, da imamo na naši lokaciji omejene tehnične zmogljivosti, zato bodo imele akustične/lofi/naredi sam skupine prednost. Nastopajoči (res) lepo vabljeni, da se udeležite čim več aktivnosti na programu dogodka (delavnice, brainstorming, drugi koncerti, obroki) – upamo, da se nam boste pridružili za čim dlje časa. Predhodni razpored dogodka si lahko ogledate tukaj, videoposnetke z našega zadnjega dogodka pa si lahko ogledate na našem youtube kanalu.

Honorar za izvedbo koncerta bo znašal minimalno 200 EUR.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na Robbie: robbie[at]drustvolojtra.si