We are looking for musicians to carry out music workshops at an event in October (14-16) 🎵

The event is the kick-off for our project ‘Tune Green’ which started this summer. The project aim is to build an online toolkit for youth workers, made up of a catalog of music workshops and a network of musicians who carry them out 💻

Contributors will be expected to carry out a 1.5 hour workshop, which is suitable, or can be made suitable, for youth work, and which can then be added to the catalog. 

Contributors will receive:

  • 💸 a 200 EUR fee for your workshop
  • 🔌 the opportunity to network with musicians and youth workers
  • 🔮 possibilities of paid work in the future in the non-formal education field

Through this project, we hope to connect young people with music, musicians with youth work, and ourselves with the natural world and those we share it with. We want to create a space where musicians can work for fair compensation and where the fruits of their work can be enriching and empowering in the lives of others 👊🌱✨

For more information, contact robbie[at]drustvolojtra.si

APPLICATION: https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/goup3soIHZyUIAPLzlKqn8GCZDj6YMXzUfY8vlVR39U/

We will inform you about the selection latest until 30th of September, applications are open till 25th of September.


Iščemo glasbenike za izvedbo glasbenih delavnic na dogodku v oktobru (14.-16.) 🎵

Dogodek je štart našega projekta “Tune Green”, ki se je začel to poletje. Cilj projekta je vzpostaviti spletno orodje za mladinske delavce, ki bo vsebovalo katalog glasbenih delavnic in podatke o glasbenikih, ki jih izvajajo 💻.

Od sodelujočih se pričakuje, da bodo izvedli 1,5-urno delavnico, ki je primerna ali jo je možno prilagoditi za mladinsko delo in jo nato lahko dodamo v katalog.

Sodelujoči bodo prejeli:

💸 Prispevek za izvedbo delavnice = 200 EUR

🔌 priložnost za mreženje z glasbeniki in mladinskimi delavci

🔮Možnosti plačanega dela v prihodnosti na področju neformalnega izobraževanja

S tem projektom želimo povezati mlade z glasbo, glasbenike z mladinskim delom, vse nas pa z naravo in tistimi, s katerimi si jo delimo. Želimo ustvariti prostor, kjer lahko glasbeniki delajo za pošteno plačilo in kjer lahko sadovi njihovega dela obogatijo in opolnomočijo življenja drugih 👊🌱✨.

Za več informacij kontaktirajte robbie[at]drustvolojtra.si

PRIJAVA: https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/goup3soIHZyUIAPLzlKqn8GCZDj6YMXzUfY8vlVR39U/

O izboru vas bomo obvestili najkasneje do 30.9., prijave so odprte do vključno 25.9.

🎵🤝🌱🤸🎵🤝🌱🤸🎵🤝🌱🤸🎵🤝🌱🤸

MORE ABOUT THE KICK-OFF

We will host 20 music workshops from Slovenian and international musicians, over 3 full days of program. Around 20 youth workers will also attend in order to participate in the workshops and give feedback. In this way, the methods will be optimally adapted for youth work.

The kick-off will be held on a hilltop location near Litija, Slovenia. We frequently use this space for nature-based learning activities and are excited to go there again for this project.

This will be the first of 3 events in the project – the next, a youth camp, will be held in November. There we will trial some of the workshop methods and gather feedback from the young people who attend. We will also be looking for workshop leaders for this event so watch this space!


VEČ O KICK OFF AKTIVNOSTI

Gostili bomo 20 glasbenih delavnic slovenskih in mednarodnih glasbenikov tekom treh celih dni. Aktivnosti se bo udeležilo tudi okoli 20 mladinskih delavcev, ki bodo sodelovali na delavnicah in podali povratne informacije. Na ta način bodo metode optimalno prilagojene delu z mladimi.

Kick off bo potekal na vrhu hriba v bližini Litije, v Sloveniji. Ta prostor pogosto uporabljamo za dejavnosti, ki temeljijo na pristopu učenja v naravi, in z veseljem bomo na lokaciji izvedli tudi prvi dogodek projekta Tune Green.

To bo prvi izmed 3 dogodkov v projektu – naslednji, mladinski tabor, bo novembra. Tam bomo preizkusili nekatere predstavljene metode in zbrali povratne informacije od mladih, ki se bodo aktivnosti udeležili. Za ta dogodek bomo prav tako iskali izvajalce glasbenih delavnic, za več informacij nas spremljajte!

🎵🤝🌱🤸🎵🤝🌱🤸🎵🤝🌱🤸🎵🤝🌱🤸

SPREAD THE NEWS

Please share this event with anyone you think may be interested in taking part in the kick-off or in the project in general.


RAZŠIRJAJ NAŠE VABILO

Vabimo te, da deliš to novico z vsemi, za katere meniš, da bi jih zanimalo sodelovanje na kick off dogodku ali pri projektu na splošno.

CALL FOR CONTRIBUTORS IN PDF:

POZIV ZA IZVAJALCE GLASBENIH DELAVNIC V PDF: