Globalno učenje

Učenje na ravni informacij, občutenja in delovanja za razumevanje kompleksnosti sveta v katerem živimo in povezanosti ter soodgovornosti za probleme in potencialne rešitve, ki jih lahko soustvarimo.

Mladinska izmenjava

Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva (vir: Movit)

Program “Erasmus+  Mladi v akciji”

Je del programa Erasmus+, ki je stopil v veljavo z letom 2014 in združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi in razvoju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. (vir: Movit)

Strateško partnerstvo

Ključni ukrep 2 je namenjen podpori projektom sodelovanja partnerjev iz različnih držav z namenom spodbujanja prenosa praks, razvoja in inovacij v okviru vsaj ene posamezne horizontalne prioritete ali več specifičnih prioritet ukrepa (kot jih določa Vodnik po programu), pri čemer izvedba projekta prinaša otipljive in trajne rezultate z jasno predvideno uporabno vrednostjo takšnih rezultatov. (Vir: Movit)

Mobilnost mladinskih delavcev

Aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev in voditeljev imajo dvojen namen. Sodelujočim mladinskim delavcem in voditeljem omogočajo razvoj in krepitev lastnih kompetenc za izvajanje svoje vloge v mladinskem delu, istočasno pa z razširjanjem v aktivnostih pridobljenega znanja znotraj svoje organizacije tudi po zaključku projekta omogočajo razvoj in rast kakovosti dela celotne organizacije. (Vir: Movit)

Teambuilding

Besedna zveza, ki predstavlja proces aktivnosti, ki so namenjene podpori skupine pri skupnemu delovanju, povezovanju, kar privede do boljšega sodelovanja in motivacije.