Leta 2018 smo z OŠ Gradec pričeli snovati in kmalu tudi izvajati serijo učnih izkušenj s skupino učencev 8. in 9. razredov. Učne izkušnje so potekale v obliki kratkih tedenskih druženj, kjer smo nagovarjali različne teme. Vrhunec in rdeča nit naših druženj je bila mednarodna izmenjava v Romuniji, kamor smo se odpravili v letu 2019 in kamor bi se ponovno morali odpraviti v letu 2020, a nam je Korona virus to žal preprečil. Ekipa mladinskih delavcev in učiteljev je ves čas izvajanja razmišljala kako narediti program čim bolj uporaben in zanimiv za vključene mlade. Spraševali smo se kam se usmeriti. Kaj izpostaviti. Z željo po nadgradnji programa smo pripravili nov projekt: Skupnosti, ki podpirajo mlade. Projekt smo prijavili v program Erasmus+ Mladi v akciji in uspeli pridobiti sredstva za njegovo izvedbo.

Namen projekta je vzpostavitev medsektorskega neformalnega izobraževalnega programa za aktivno državljanstvo najstnikov v lastni lokalni skupnosti. Z drugimi besedami zasnovati želimo program, ki bo mlade pritegnil in usposobil za sooblikovanje mladinskega dogajanja v domačem kraju. Projekt je sestavljen iz več delov. Na začetku bomo izvedli raziskavo, kjer bomo odkrivali kaj si mladi želijo, s kakšnimi težavami se spopadajo in kakšne potrebe imajo. V nadaljevanju bomo razvili kompetenčni model, ki bo opisal znanja, veščine, odnose in vedenja, ki jih mladi potrebujejo za večjo družbeno aktivnost. Nadaljevali bomo z razvojem učnih izkušenj, kjer bodo mladi pridobili identificirane kompetence. Učne izkušnje bodo sestavljene iz delavnic v šoli, manjših projektov v šolski skupnosti, mednarodne izmenjave v tujini, delavnic v organizacijah za mlade v Litiji in manjših projektov v lokalni skupnosti. Različne oblike za pridobivanje kompetenc smo izbrali zato, da bodo obravnavane situacije čim bolj podobne realnim in posledično pridobljene kompetence prenosljive v življenja mladih. Po pripravi delavnic, bomo te tudi testirali na skupini mladih, ki bo udeležena v celotnem procesu pridobivanja identificiranih kompetenc. Ključno se nam zdi, da oblikovane delavnice na teoretični ravni preizkusimo v praksi. Ta preizkus bo trajal 15 mesecev. Med preizkusom in po preizkusu bomo preverili uspešnost delavnic, glede na predhodno zastavljene indikatorje. Ugotovitve bomo vnesli v oblikovani neformalni izobraževalni program. Na koncu bomo pripravili še dogodek, kjer bomo ugotovitve širili s kolegi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem mladih.

Ciljna skupina projekta so mladi med 13-14 letom. Verjamemo, da imajo ti mladi energijo, moč in sposobnost soustvarjati mladinsko dogajanje v lokalni skupnosti. Mi jim želimo ponuditi priložnosti, da ta svoj potencial izkoristijo.

Pri projektu sodelujeta Društvo Lojtra in OŠ Gradec, prav tako pa enak proces kot v Sloveniji poteka tudi v Romuniji. Tam proces izvajata projektna partnerja: Asociatia Curba de Cultura in Scoala Gimnaziala “Dumitru Brezeanu”Teisani. Vse aktivnosti v projektu so za mlade brezplačne. To je mogoče, ker projekt sofinancira evropski program Erasmus+ Mladi v akciji, v višini 99.188€ .V Sloveniji program upravlja nacionalna agencija Zavod Movit.