V letu 2019 smo s skupnostnim vrtom podprli več kot 10 gospodinjstev, katerim smo in še vedno ponujamo svežo sezonsko zelenjavo v zameno za material in pomoč pri delu. Vrtnarske akcije, omogočajo prostovoljcem in odjemnikom pridelka možnost učnih ur vrtnarjenja, oddih v naravi in druženje. Ker je skupnostni vrt oblikovan po permakulturnih načelih in je nastal na preoranem kosu travnika, je po drugi sezoni obratovanja še vedno v fazi nastajanja, saj je vidnih še veliko posledic prejšnjega stanja površine. Velikost površine vsekakor še ni maksimalno izkoriščena, delno zaradi postopnega širjenja v smislu raznolikosti vrst, kakor tudi primernosti zemlje za sajenje določenih vrst zelenjadnic. Skupnostni vrt, kakor tudi skupnost načrtujemo dolgoročno, tako smo na skrbno izbranih prostorih v neposredni bližini vrta posadili tudi sadno drevje in grmovnice, s pomočjo katerih načrtujemo vetrne zaščite in senčne kotičke v prihodnosti. Temu primerno postopoma zastavljamo in urejamo tudi trajne gredice, s katerimi načrtujemo vrt postopoma preobraziti v vrt brez prekopavanja. Regenarativna narava obdelave tal brez prekopavanja sicer zahteva več vnosa suhega biomateriala, vendar hkrati izrine potrebo po gnojenju z živalskimi iztrebki, kar pozitivno vpliva na življenje mikroorganizmov v tleh kakor tudi pridelkov. S tem namenom smo nekatera gospodinjstva navadili na bokashi kompostiranje, s katerim smo povečali vnos kvalitetnega kuhinjskega komposta, katerega skladiščimo neposredno ob vrtu, tako da bo prenos na gredice v obliki kompostne zastirke omogočen brez večjih fizičnih naporov. Tako smo uspeli ustvariti zaključen krog, kjer odpadki lastnega pridelka spet najdejo pot nazaj na vrt, kjer predstavljajo vir organskih snovi kakor tudi mineralov za prihodnje vrtnarske sezone.