VABILO NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV

ki bo potekal 10.3.2018 ob 19.00 na sedežu društva Lojtra

 

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Izvolitev delovnega predsedstva.
  3. Sprejem vsebinskega poročila za leto 2017.
  4. Sprejem finančnega poročila za leto 2017.
  5. Sprejem vsebinskega in finančnega načrta za leto 2018.
  6. Razno

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če  Zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj 5 članov.