Na Lojtri vedno znova iščemo priložnosti za učenje v naravi. Letos smo v sklopu Erasmus+ projekta Povezani z naravo raziskovali različne načine dela z mladimi v naravnem okolju. Kako vse nas lahko zunanje okolje podpre pri neformalnem učenju in kakšen vpliv ima na naše počutje, dojemanje sebe, sveta, na odnose, na zdravje? Izmenjane metode organizacij iz osmih držav, smernice za delo v naravi in povzetek raziskav, ki izpričujejo dobrodejen vpliv učenja v naravi, smo zbrali v priročnik. Lepo vabljeni k prebiranju in vabljeni k izvajanju aktivnosti v naravi!

Opis projekta Povezani z naravo:

Z izvedbo smo dvignili raven zavedanja o pozitivnih učinkih izvajanja neformalnih učnih izkušenj v okviru mladinskega dela v naravi. To smo naredili z doseganjem naslednjih ciljev:

1. Preizkusili in kritično ovrednotili smo različne konkretne izkustvene pristope pri delu z mladimi v naravi. Vsak partner je imel na voljo 1,5h za predstavitev pristopa/ov.

2. Ustvarili smo prostor za deljenje različnih idej, pogledov, mnenj o izobraževanju v naravi.

3. Zgradili smo skupno razumevanje najpomembnejših elementov izobraževanja v naravi in jih zapisali.

4. Ustvarili smo več idej za bodoče projekte, od tega tudi ideje za prijavo strateškega partnerstva.

5. Pripravili smo smernice za ustvarjanje kvalitetnih učnih izkušenj v naravi in nabor dokazov iz znanstvenih raziskav, ki izpričujejo dobrodejen vpliv narave na počutje, učenje in aktivno državljanstvo.

Rezultati projekta so smernice za ustvarjanje kvalitetnih učnih izkušenj v naravi za mlade in nabor dokazov iz znanstvenih raziskav, ki izpričujejo dobrodejen vpliv narave. Nadalje so rezultat projekta ideje partnerstva za nadaljnjo sodelovanje, od tega tudi takšne, ki so primerne za prijavo v obliki strateškega partnerstva na področju mladine. Nadalje je rezultat popis predstavljenih metod partnerjev za delo v naravi. Udeleženci so bolje usposobljeni in visoko motivirani za izvajanje izobraževalnih aktivnosti v mladinskem delu na prostem. Pridobili so teoretično ozadje, kot tudi praktično izkustvo ustvarjanja učnih izkušenj v naravi. Še več, dobili so možnost predstaviti metode, ki jih že uporabljajo in, ki so bile s pomočjo kolegov iz različnih držav kritično ovrednotene in posledično izboljšane. Aktivnost je udeležence prepričala v izvajanje še več aktivnosti v naravi, kar pozitivno vpliva na počutje in povezanost tako mladinskih delavcev kot mladih uporabnikov njihovih storitev. Dogajanje na aktivnosti predstavljamo tudi z dvema videoma.

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=lDgG1hIbeR8

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=tyagf4Xr3aY

Projekt Povezani z naravo je financiran s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji katerega nacionalna agencija v Sloveniji je Movit.