NAZAJ K NARAVI

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: september 2020 – september 2023

Nosilec projekta: Nesta d.o.o.

Partner projekta: Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih, Društvo Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Litija in Šmartno

Skupna vrednost projekta brez DDV: 111.069,09 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 72.025,91 EUR

Opis projekta:

Operacija Nazaj k naravi bo prispevala k obogatitvi ponudbe na področju mednarodnega izobraževalnega turizma.  Pri projektu gre za razvoj osnovnih storitev; ureditev infrastrukture, nakup opreme ter razvoj nove ponudbe usposabljanj in izobraževanj, ki bodo povečala turistično diverzifikacijo območja in ponudbo možnosti neformalnih izobraževanj na območju Srca Slovenije ter širše.

V času projekta se bo izvedla rekonstrukcija kozolca, ter se uredila bližnja okolica. Postavilo se bo ´Jagodni obgozdni vrt´ (Berrie garden), ki bo na voljo vsem obiskovalcem programov. Izvajalci programov društev Lojtra in Sožitje se bodo z namenom kvalitetnejše in še bolj izpopolnjene organizacije in izvedbe večdnevnih aktivnosti v naravi, udeležili različnih usposabljanj v Sloveniji in tujini. Pri svojem izobraževanju in aktivnostih pa nameravajo velik poudarek nameniti izobraževanju v naravi. Izvedli bodo vrsto različnih aktivnosti (tabori, vikendi, delavnice,festival..) za spodbujanje učenja in preživljanja časa v naravi ter spodbujanja kakovosti bivanja. V času trajanja projekta bodo gostili tudi mednarodne aktivnosti.

Projektni partnerji bodo v času aktivnosti skrbeli za redno promocijo na socialnih omrežjih,  v lokalnih medijih in drugod. Z namenom bolj atraktivnega načina oglaševanja na socialnih omrežjih, bodo posneli tudi promocijske filmčke.

Za namen promocije lokacije v izobraževalno turistične namene ter za namen kreiranja nove blagovne znamke v Srcu Slovenije – ponudba mednarodnih taborov in izobraževanj s strani društva Lojtra bosta v okviru projekta nastali tudi dve spletni strani.

Cilji:

 • izboljšanje podjetniške kulture;
 • povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti;
 • izboljšanje kakovosti bivanja;
 • izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 • povečanje socialnih funkcij gozda;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje socialnega kapitala;
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • rekonstrukcija kozolca-toplarja za uporabo v turistično-izobraževalne namene;
 • postavitev »Jagodnega obgozdnega vrta«;
 • zamenjava ponjave na obstoječem tipiju;
 • udeležba partnerjev na usposabljanjih v tujini in Sloveniji;
 • izvedba usposabljanj in izobraževanj ( jezikovni tabor v naravi,  mednarodni tabor v naravi, izvedba vikenda samostojnosti, izobraževanja v naravi za spodbujanje učenja in preživljanja časa v naravi ter spodbujanje kakovosti bivanja, izobraževanje za vse, ki ji zanima gozdna pedagogika… );
 • organizacija in gostovanje mednarodnih aktivnosti (festival narave, aktivnosti drugih društev);
 • izdelava dveh spletnih strani;
 • oblikovanje dveh logotipov;
 • promocija (FB, lokalni mediji);
 • video prispevki.

Rezultati:

 • prenovljen kozolec in s tem pridobljen prostor za turistično-izobraževalne namene;
 • postavljen jagodno obgozdni vrt;
 • usposobljen kader za delo z različnimi populacijami (izobraževanja v gozdu, delo z ranljivimi ciljnimi skupinami);
 • izvedeni različni tabori in izobraževanja;
 • dve novi spletni strani;
 • 4 promocijski videoposnetki

AROMATERAPIJA IN ZELIŠČA ZA ZDRAVJE IN VITALNOST DOMAČEGA OKOLJA

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: februar 2021 – december 2022

Nosilec projekta: Zeliščna kmetija Hanuman, Tomaž Mulej – dopolnilna dejavnost na kmetiji

Partnerji projekta: Dom Tisje, Društvo Lojtra

Skupna vrednost projekta brez DDV: 42.389,69 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 25.949,09 EUR

Opis projekta:

Projekt Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja povezuje partnerje, ki se želijo še bolj poglobiti v zelišča in njene pripravke. Zeliščna kmetija Hanuman, Dom Tisje in Društvo Lojtra so pripravili projekt, s pomočjo katerega bodo pridobili nova znanja in ga uporabili vsak pri svojem nadaljnjem delu bodisi s starejšimi, mladimi ali za razvijanje novih izdelkov. Ponudili ga bodo tudi širše v lokalnem okolju v obliki izobraževanj.

V okviru projekta bo izvedeno poglobljeno izobraževanje iz aromaterapije. Udeleženci bodo opravili izpit in pridobili Nacionalno poklicno kvalifikacijo aromaterapevt. S pridobljenim znanjem bodo v domu starejših izboljšali oskrbo svojih varovancev, saj se uporaba eteričnih olj kaže kot zelo učinkovit in prijazen način nege predvsem dementnih ali drugače obolelih starejših občanov. V društvu Lojtra bodo poleg nove poklicne možnosti dobili znanje, ki ga bodo uporabili pri svojem delu z mladimi in otroci pri izvajanju njihovih izobraževanj. Na Zeliščni kmetiji Hanuman pa bodo s pridobljenim znanjem oblikovali nove lokalne naravne izdelke, pridobljeno znanje pa bodo delili naprej v obliki delavnic.

S pomočjo projekta bo prišlo do obnove in nadgradnje zeliščnih vrtov. V skupnostnem vrtu, za katerega skrbi društvo Lojtra, bodo zasadili novo zeliščno gredico. V domu starejših občanov in na zeliščni kmetiji Hanuman bo prišlo do obnove obstoječega zeliščnega vrta. V domu bodo poleg tega zasadili tudi večja korita z novimi sadikami zelišč. Na zeliščni kmetiji Hanuman pa bodo z vzpostavitvijo večjega zeliščnega vrta v nadaljevanju ljudem v lokalnem okolju lahko ponudili možnost nakupa sadik zelišč.

Pridobljeno znanje bodo partnerji delili skozi izvedbo delavnic in predavanja, ki bodo namenjena širši lokalni publiki. Zaposlene v domu Tisje, ki bodo osvojile aromaterapevtski naziv, bodo pripravile predavanje za ostale uslužbence doma Tisje, ter tako prenesle naprej znanje, ki bo najbolj uporabno pri negi starejših.

Organiziran bo tudi »vikend aromaterapije«, kjer bodo partnerji podelili uporabno znanje, ki bo pridobljeno na obsežnem izobraževanju. Dogodek bo odprt za širšo lokalno javnost. Tako bodo za širšo publiko priskrbljena dodatna znanja, ki so pri delu z eteričnimi olji zelo pomembna za ohranjanje varnosti. Eterična olja namreč sodijo med nevarne kemikalije in zahtevajo primerno predznanje – še posebej sedaj, ko so vse bolj priljubljena in uporabljena.

Cilji:

 • Povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano;
 • izboljšanje kakovosti bivanja;
 • izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Tečaj aromaterapije in opravljanje izpita za poklic aromaterapevt za 9 oseb;
 • ureditev zeliščnih vrtov na Zeliščni kmetiji Hanuman, na skupnostnem vrtu in domu starejših občanov Tisje;
 • praktične delavnice v domu starejših občanov;
 • izobraževanje v sodelovanju z uporabniki društva Lojtra;
 • izobraževanje za ostale uslužbence Doma Tisje;
 • vikend aromaterapije za širšo publiko;
 • ogled dobre prakse;
 • razvoj novih izdelkov in storitev Zeliščne kmetije Hanuman.

Rezultati:

 • Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija aromaterapevt – 9 oseb;
 • novo vzpostavljen skupnostni zeliščni vrt;
 • ureditev vrtička v domu starejših občanov Tisje, zasaditev zeliščnih loncev v domu;
 • izvedba 6 delavnic v domu starejših občanov Tisje s prikazom izdelovanja zeliščnih pripravkov;
 • izvedba 1 predavanja za širšo javnost;
 • izvedba 1 delavnice na skupnostnem vrtu;
 • prenos znanja o zeliščih in njihovi uporabi na zaposlene v domu Tisje;
 • prenos znanja o zeliščih in aromaterapiji na vikendu aromaterapije;
 • ogled dobre prakse – obisk mladih na Zeliščni kmetiji Hanuman;
 • razvoj novih izdelkov in storitev Zeliščne kmetije Hanuman.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.