Druženja v naravi

Člani društva redno zahajamo v naravo. Gre za vikende v naravi, planinske pohode, taborjenja ali zgolj raziskovanje okoliških gozdov. Narava je eden izmed pomembnih elementov aktivnosti, ki jih organiziramo.

Ponudba izobraževalnih delavnic

Društvo Lojtra je tekom delovanja razvilo že vrsto preverjenih pristopov in metod. Z veseljem bomo procese neformalnega učenja soustvarjali tudi z vami in vašimi mladimi! Več v katalog delavnic Lojtra December 2020

#SkupnostnaTehnologija

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Evropska Solidarnostna Enota

Pustolovski pristop k globalnemu učenju

VLOGA: partner na projektu
FINANCIRANJE: Erasmus+, Mladi v akciji

Nazaj k naravi

1. september 2020 – 30. september 2023

VLOGA: partner projekta
FINANCIRANJE: Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Operacija Nazaj k naravi bo prispevala k obogatitvi ponudbe na področju mednarodnega izobraževalnega turizma.  Pri projektu gre za razvoj osnovnih storitev; ureditev infrastrukture, nakup opreme ter razvoj nove ponudbe usposabljanj in izobraževanj, ki bodo povečala turistično diverzifikacijo območja in ponudbo možnosti neformalnih izobraževanj na območju Srca Slovenije ter širše. Več: https://www.drustvolojtra.si/projekti/nazaj-k-naravi/

Skupnosti, ki podpirajo mlade

1. september 2020 – 31. julij 2022

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Program Erasmus+ mladi v akciji

Projekt skupnosti, ki podpirajo mlade je nadgradnja projektov Izkusi E+ in Izkusi E+ 2.0. Skupaj z Osnovno šolo Gradec ter partnersko organizacijo in osnovno šolo, ki prihajata iz Romunije smo razvili projekt kjer bomo izvedli raziskavo, oblikovali kompetenčni model in na podlagi tega osnovali neformalni izobraževalni program. Vse to z namenom aktivnega državljanstva najstnikov v njihovem lokalnem okolju. Oblikovan teoretičen koncept bomo preizkusili na 30 mladih iz Slovenije in Romunije na 15 mesečnem testu zasnovanega programa. Na koncu bomo ugotovitve delili s strokovno javnostjo.

Skrb za Jutri se Začne Danes

1. avgust 2020 – 31. julij 2021

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Evropska Solidarnostna Enota

S projektom želimo v skupnostne prostore v Koblerjevi hiši in na #SkupnostniVrt pripeljati posameznike/ce in skupine, ki živijo trajnostno in so inspiracija za razvoj samooskrbne, vzdržne in povezane skupnosti, ki se uspešno odziva na globalne izzive. Tekom projekta želimo v skupnosti identificirati številne dodatne posameznike/ce, ki vzgajajo spremembe in predstaviti njihove zgodbe. S pomočjo projekta bomo uredili tudi kotičke v in zunaj Koblerjeve hiše, kjer deluje projekt Litijski inkubator za skupnost in trajnost, ki ga izvajamo skupaj organizacije Društvo Lojtra, Kliše Klub in Knof.

Negovanje sveta

1. avgust 2020 – 31. maj 2021

VLOGA: izvajalec usposabljanj na delovnem mestu
FINANCIRANJE: PiNA in Sklad Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih.

Sodelovanje na aktivnosti projekta Social Innovators. Mentorstvo mladim, ki želijo spoznati delo v nevladnih organizacijah, s  tem krepiti svoje kompetence in prispevati k negovanju sveta in skrbi za boljši jutri.

(Re)connected

1. junij 2020 – 31. december 2021

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Program Erasmus+ Mladi v akciji

Mladinska izmenjava bo ponovno združila mlade, ki so se srečali leta 2019 na mladinski izmenjavi v Romuniji. Tokrat bodo vloge nekoliko obrnjene in bomo izmenjavo izvedli v Sloveniji. Pridružili se nam bodo še nemški partnerji. Skupaj bo projekt za 6 dni združil 30 mladih, ki jih bo spremljalo 6 mladinskih delavcev. Glavna tema bo učenje na prostem. Mladi so kot vedno aktivno vključeni v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje samega projekta.

Povezani z naravo

1. januar 2020 – 31. avgust 2020

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Erasmus+ Mladi v akciji

Z izvedbo projekta želimo dvigniti raven zavedanja o pozitivnih učinkih izvajanja neformalnih učnih izkušenj v okviru mladinskega dela v naravi. To želimo doseči z naslednjimi cilji:
1. Preizkusiti in kritično ovrednotiti različne konkretne izkustvene pristope pri delu z mladimi v naravi.
Vsak partner bo imel na voljo vsaj 1,5h za predstavitev pristopa/ov.
2. Ustvariti prostor za deljenje različnih idej, pogledov, mnenj o izobraževanju v naravi.
3. Zgraditi skupno razumevanje najpomembnejših elementov izobraževanja v naravi in jih zapisati.
4. Ustvariti vsaj dve ideji za bodoča projekta, od tega vsaj eno za prijavo v obliki strateškega
partnerstva.
5. Pripraviti smernice za ustvarjanje kvalitetnih učnih izkušenj v naravi, nabor dokazov iz znanstvenih raziskav, ki izpričujejo dobrodejen vpliv narave na počutje, učenje in aktivno državljanstvo za mati zemljo.

Izkusi E+ 2.0

1. januar 2020 – 31. maj 2021

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Program Erasmus+ Mladi v akciji

Mladinska izmenjava bo nadaljevanje super uspešnega projekta Erasmus+, ki smo ga prvič izvajali v šolskem letu 2018/2019. Z novim šolskim letom, bomo pričeli delati z novo generacijo 8. in 9. razredov. Skupaj z učiteljicami OŠ Gradec bomo oblikovali skupino 15 najstnikov in skupaj z njimi pričeli načrtovati mladinsko izmenjavo. Enak proces bo potekal v Romuniji. Skupini se bosta srečali in 30 najstnikov bo preživelo 5 dni skupaj. Pri tem bodo odkrivali kaj pomeni kultura v praksi, kako sodelovati v različnih ekipah, kako se sporazumevati v angleškem jeziku in še mnogo drugega.

#LIST- litijski inkubator za skupnost in trajnost

1. november 2019 – 31. januar 2022

VLOGA: partner projekta
FINANCIRANJE: Ministrstvo za javno upravo

Poslanstvo našega konzorcija je spodbujati trajnostne odločitve prebivalcev in krepiti zavest o trajnostnemu razvoju skupnosti z namenom spreminjanja življenjskega stila posameznikov. Štiri področja, ki jih naslavljamo so trajnostna potrošnja, trajnostna pridelava hrane, mladinsko delo in izobraževanje za trajnostni razvoj (razumljeno v najširšem smislu,
učenje z globalno dimenzijo, zavedanje o medsebojni povezanosti sveta, o neločljivosti planeta in sobitij, o soodgovornosti za naš skupen planet).

Glavni cilji projekta so: Vzpostavitev #LIST- Litijski inkubator za skupnost in trajnost. informiranje in obveščanje o tematikah projekta v lokalni skupnosti in širše, usposabljanje in povezovanje akterjev v lokalnem okolju za krepitev kapacitet, razvoj in izvajanje programov neformalnega učenja z mladimi, aktivnosti lastnih produktov in trženje.

Partnerji: Društvo Lojtra, KNOF Zavod za kreativni razvoj Posavja – socialno podjetje, Klub litijskih in šmarskih študentov

Pridruženi partnerji: Občina Litija, Mestna skupnost Litija, Razvojni center Srca Slovenije, ZLHT (Regionalno stičišče NVO,
deluje pod okriljem Društva za razvoj in varovanje GEOSSa), Osnovni šoli, društvo Sožitje, knjižnica Litija, ZKMŠ Litija,
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija in Združenje socialne ekonomije Slovenije.

NVO s potencialom 2020

1. januar 2019 – 31. december 2020

VLOGA: udeleženci projekta
FINANCIRANJE: ZLHT, regionalno stičišče nevladnih organizacij zasavske regije

Vključeni smo v program za nevladne organizacije s potencialom, ki ga izvaja ZLHT, regionalno stičišče nevladnih organizacij zasavske regije. V programu identificiramo svoje močne in šibke točke in se ob podpori mentorjev odločimo za izobraževanja, ki jih ocenimo kot potrebna. Izobraževanja poglobljeno obravnavajo določeno področje. Na ta način pridobimo kompetence za boljše opravljanje določenega aspekta v društvu. Na ta način pa rastemo in se razvijamo.