Nazaj k naravi

Operacija Nazaj k naravi bo prispevala k obogatitvi ponudbe na področju mednarodnega izobraževalnega turizma.  Pri projektu gre za razvoj osnovnih storitev; ureditev infrastrukture, nakup opreme ter razvoj nove ponudbe usposabljanj in izobraževanj, ki bodo povečala turistično diverzifikacijo območja in ponudbo možnosti neformalnih izobraževanj na območju Srca Slovenije ter širše. Več: https://www.drustvolojtra.si/projekti/nazaj-k-naravi/

Druženja v naravi

Člani društva redno zahajamo v naravo. Gre za planinske pohode, taborjenja ali zgolj raziskovanje okoliških gozdov. Narava je eden izmed pomembnih elementov aktivnosti, ki jih organiziramo.

Mladi projektni managerji

1. januar – 31. december 2019

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Evropska Solidarnostna Enota

Skozi projekt želimo promovirati produktivno porabo prostega časa 13-14 letnikov. Ponujamo jim prostor za pridobivanje in razvijanje izkušenj in kompetenc, ki so za življenje še kako relevantna. Spodbujali jih bomo da sodelujejo v lokalni skupnosti z organiziranjem aktivnosti za sovrstnike skozi platformo študentskega kluba. Cilji, ki jih želimo doseči so: Vračanje skupnosti mladih, ki delajo za mlade, ki nas je pomagala vzgojiti v osebno in poklicno samostojne ljudi; prenos tega znanja in veščin na mlajšo generacijo; vzpodbuditi te mlade, da tudi sami izvajajo podobne aktivnosti in se s tem naučijo odgovornosti, mehkih veščin, projektnega managementa in več.

Skrb za sobitja, za zemljo in pravična razdelitev #SkrbZa

1. februar – 31. december 2019

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Evropska Solidarnostna Enota

Z izvedbo projekta Skrb za sobitja, skrb za zemljo, pravična razdelitev želimo v lokalni skupnosti doseči širše zavedanje o globalnih izzivih katerih del smo vsi in aktivacijo za spremembe. V okviru projekta obdelujemo in organiziramo akcije na Skupnostnem vrtu, organiziramo vikende v naravi, ulične akcije ter spremljajoče aktivnosti.

Festival F52

31. avgust 2019 / Mladinski center Litija

VLOGA: soorganizator

Največji glasbeno-kulturni dogodek namenjen mladim v Litiji, bo v letu 2019 potekal že petič zapored. Poleg Medgeneracijskega glasbenega društva, Kluba litijskih in šmarskih študentov, Mladinskega centra Litija in Društva Slomo, smo eden izmed soorganizatorjev dogodka. Dogodek bo dvodneven, na njem ne bo manjkalo dobre glasbe, zabavnih in poučnih spremljevalnih aktivnosti, medkulturne dimenzije in prijateljskega vzdušja. Vabljeni! Več informacij sledi…