Štirje vetrovi

1. januar 2020 – 31. avgust 2020

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Bridge 47 network (subgranting v sklopu projekta Evropske unije)

Vse projektne aktivnosti nastale v sklopu projekta (priročnik, kartice z aktivnostmi in usposabljanje) so bile povabilo k odmiku od delovanja le na intelektualni/ kognitivni/racionalni ravni k občutenju, premikanju in zaznavanju. Projekt je bil vrste eksperiment za poglobljeno delo na vseh štirih ravneh bivanja z uporabo vseh naših čutov. Rezultati projekta so namenjeni vsem, ki želijo poglabljati svojo povezanost s seboj, s soljudmi in
z naravo. Z aktivnostmi še posebej ciljamo na mlade in vse, ki delate z njimi
in jim predstavljate zgled (starše, mentorje, učiteljice, prostovoljce, mladinske delavke, facilitatorje itd.).

Migracije kot realnost prihodnosti

1. maj 2019 – 29. februar 2020

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Evropska Solidarnostna Enota

Z izvedbo projekta smo vzpostavili varen prostor za dialog z migranti, prosilci in begunci. S tem smo naslovili najrazličnejše tematike povezane z migracijami, predvsem pa poskušali zmanjšati stigmo povezano z migranti, prosilci in begunci. V 6 lokalnih okoljih smo preko 10ih dogodkov zagotovili prostor za medkulturni dialog, izobraževanja, grajenje vključujoče družbe in krepitev razumevanja, kar je predpostavka za uspešno integracijo.

Mladi projektni managerji

1. januar – 31. december 2019

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Evropska Solidarnostna Enota

Skozi projekt smo promovirali produktivno porabo prostega časa 13-14 letnikov. Ponudili smo jim prostor za pridobivanje in razvijanje izkušenj in kompetenc, ki so za življenje še kako relevantne. Spodbujali smo jih k sodelovanju v lokalni skupnosti z organiziranjem aktivnosti za sovrstnike skozi platformo študentskega kluba. Doseženi cilji: Vračanje skupnosti mladih, ki delajo za mlade, ki nas je pomagala vzgojiti v osebno in poklicno samostojne ljudi; prenos tega znanja in veščin na mlajšo generacijo; vzpodbuditi te mlade, da tudi sami izvajajo podobne aktivnosti in se s tem naučijo odgovornosti, mehkih veščin, projektnega managementa in več.

Skrb za sobitja, za zemljo in pravična razdelitev #SkrbZa

1. februar – 31. december 2019

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Evropska Solidarnostna Enota

Z izvedbo projekta Skrb za sobitja, skrb za zemljo, pravična razdelitev smo želeli v lokalni skupnosti doseči širše zavedanje o globalnih izzivih katerih del smo vsi in aktivacijo za spremembe. V okviru projekta smo obdelovali in organizirali akcije na Skupnostnem vrtu, vikende v naravi, ulične akcije ter spremljajoče aktivnosti.

Festival F52

31. avgust 2019 / Mladinski center Litija

VLOGA: soorganizator

Največji glasbeno-kulturni dogodek namenjen mladim v Litiji, bo v letu 2019 potekal že petič zapored. Poleg Medgeneracijskega glasbenega društva, Kluba litijskih in šmarskih študentov, Mladinskega centra Litija in Društva Slomo, smo eden izmed soorganizatorjev dogodka. Dogodek bo dvodneven, na njem ne bo manjkalo dobre glasbe, zabavnih in poučnih spremljevalnih aktivnosti, medkulturne dimenzije in prijateljskega vzdušja. Vabljeni! Več informacij sledi…

Izkusi Erasmus+

14. januar 2019 – 13. maj 2019  /  Slovenija  /  Romunija

VLOGA: nosilec projekta
FINANCIRANJE: Erasmus+ Mladi v akciji

Izražena potreba mladih po novem, drugačnem, zanimivejšem je bila slišana  in razvilo se je sodelovanje med dvema osnovnima šolama in dvema mladinskima organizacijama iz 2 različnih držav EU. Z željo po ustvarjanju učnih izkušenj po meri mladih smo oblikovali projekt Izkusi Erasmus+ in izvedli z mladimi mednarodno izmenjavo v Romuniji, ki je nagovarjala komunikacijske kompetence, kompetence timskega dela, projektnega manegemnta in kulturnega učenja mladih vse to preko konkretnih aktivnosti za katere so interes izrazili mladi sami.

Urbana zasaditev in Jane’s Walk v Litiji

9. in 11. maj 2019 / Litija

VLOGA: nosilec projekta
FINANCIRANJE: Evropski teden mladih, Evropska Solidarnostna Enota, Erasmus+ Mladi v akciji

V okviru evropskega tedna mladih, ki poteka vsako leto v začetku maja, smo 9. maja 2019 pripravili delovno akcijo v okviru katere bomo s premišljeno urbano zasaditvijo polepšali zanemarjen kotiček mesta in mu nadeli svežo vizualno podobo in funkcionalno nadgradnjo. Idejni načrt zasaditve je pripravil Žan Lovše, mladi krajinski arhitekt iz Litije. Poleg funkcionalnih prekrovnic, ki nadomeščajo košnjo in užitnih sadnih rastlin, zasaditev nosi tudi litijsko paleto barv, se pravi rumeno, modro in belo. Pri delovni akciji so se nam bodo pridružili študentje iz Kliše Klub in mladi z motnjo v duševnem razvoju iz Društvo Sožitje Litija in Šmartno.

V soboto 11. maja 2019 pa smo se odpravili na sprehod po našem mestu. Sprehodi Jane’s Walk potekajo po vsem svetu v spomin na novinarko Jane Jacobs, v Sloveniji v okviru IPOP – Inštituta za oblikovanje politik prostora. Namenjeni so povezovanju meščanov in spodbujanju razmišljanja o oblikovanju in urejanju javnega prostora. Jane’s Walk je v Litiji letos potekal drugič. Pokazal se je kot odlična metoda povezovanja lokalnih strokovnjakov in političnih odločevalcev (Občina Litija in Mestna skupnost Litija) s prebivalci, uporabniki mestnega prostora. Sprehod je ponudil tudi redko priložnost za medsektorsko strokovno sodelovanje (arhitektura, arhitekturna vizualizacija, krajinska arhitektura, grafično oblikovanje, muzejska in umetnostna zgodovina), nova osebna poznanstva in medgeneracijsko povezovanje.

Global education Agora

1. februar 2017 – 31. januar 2019  /  Slovenija  /  Francija  /  Italija

VLOGA: nosilec projekta
FINANCIRANJE: Erasmus+ Mladi v akciji

Global education Agora ali globalno učenje Agora je bil projekt strateškega partnerstva. V projektu smo skupaj z društvom Humanitas iz Ljubljane, Senzibiliz´Action iz Francije in Officine Cittadine iz Italije dve leti razvijali inovativen neformalen pristop uličnega dela z mladimi z globalno dimenzijo. Marca smo imeli pilotno načrtovalno srečanje v Sloveniji, v nadaljevanju pa se obeta t.i. job shadowing (ali opazovanje na delovnem mestu) v Franciji in v Sloveniji, usposabljanje za trenerje multiplikatorje v Italiji, šest uličnih akcij, priprava super spletne platforme, kjer smo vse dogajanje zaobjeli, in še mnogo več. Številne metode in spoznanja vključujemo v naše redne aktivnosti. Več o projektu.

Projekt je bil nagrajen s strani mreže GENE in Unesco-ve organizacije APCEIU (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding, ustanovljen s sporazumom med UNESCOm in Vlado Republike Koreje). APCEIU je projekt Globalno učenje Agora proglasil za eno od petih najboljših praks s področja EIU/GCED (Education for International Understanding/Global citizenship Education) v letu 2019. Projekt in njegov potencial za razširjanje bomo jeseni 2019 predstavljali v Seulu!

Do it yourself: Facilitate learning experience

1. januar 2018 – 31. september 2018

VLOGA: koordinator projekta
FINANCIRANJE: Erasmus+ Mladi v akciji

Projekt je združil 24 mladinskih delavcev iz 10 držav EU. Cilj projekta je bil usposobiti mladinske delavce za boj kvalitetno mladinsko delo. Učni proces je bil sestavljen iz dveh rezidenčnih intenzivnih usposabljanj v Sloveniji in vmesnim praktičnim delom v matičnih državah. Projekt je bil nominiran za nagrado Ključ do učenja, ki jo podeljuje Zavod MOVIT, slovenska agencija za upravljanje s programom Erasmus+ mladi v akciji. Projekt je bil sofinanciran s strani programa Erasmus+ mladi v akciji.

Act and react

6. – 15. avgust 2017 / Španija

VLOGA: partnerska in pošiljajoča organizacija

Tema izmenjave je bilo izražanje medkulturnosti skozi teater. Izmenjava je združila 33 mladih iz Španije, Belgije in Bolgarije in Slovenije, ki so 8 dni raziskovali lastno dojemanje in odzivanje na medkulturnost, ga delili z drugimi in pri tem ustvarjali vzajemen učni proces.

Holistična podpora mladinskim delavcem in trenerjem

1. maj 2017 – 30. junij 2018  /  datum aktivnosti: 17. – 20. november 2017

VLOGA: nosilec projekta

Kako zagotoviti holistično podporo mladinskim delavcem in trenerjem (obisk za preverjanje izvedljivosti) je v novembru skupaj pripeljal 6 organizacij aktivnih na področju mladinskega dela in trenerstva. Glavni cilj obiska je bil pripraviti zasnovo projekta za holistično podporo mladinskim delavcem in trenerjem, ki bodo potencialno primeri dobre prakse in kasneje aplikativni v druge organizacije s področja mladinskega sektorja.

Festival F52

september 2017, september 2018

VLOGA: soorganizator

Največji glasbeno-kulturni dogodek namenjen mladim v Litiji.. Poleg Medgeneracijskega glasbenega društva, Kluba litijskih in šmarskih študentov, Mladinskega centra Litija in Društva Slomo, smo eden izmed soorganizatorjev dogodka. Dogodek je dvodneven, na njem ne manjka dobre glasbe, zabavnih in poučnih spremljevalnih aktivnosti, medkulturne dimenzije in prijateljskega vzdušja.

Za zdravje mladih

14. in 15. november 2015  /  9. oktober 2016  /  21. in 28. maj 2017  /  Slovenija

Dva člana društva sta se udeležila dveh usposabljanj namenjenih promotorjem zdravja med mladimi. Društvo je pridobilo sredstva namenjena projektom promocije zdravja med mladimi in v letu 2017 izvedlo dva dogodka za promocijo zdravja.

Delovni vikend društva

3. in 4. december 2016 /  Slovenija

VLOGA: nosilec projekta

Delovnega vikenda se je udeležilo pet oseb. Vikend je bil posvečen planiranju aktivnosti društva v letu 2017.

Tackling radicalization through education and youth work

24. oktober – 1. november 2016  /  Italija

VLOGA: partnerska in pošiljajoča organizacija

Usposabljanje za mladinske delavce na temo preprečevanja radikalizacije mladih s pomočjo učnih procesov. Usposabljanja so se udeležili trije člani društva.

Stand up against against xenophobia

10. – 17. oktober 2016 /  Velika Britanija

VLOGA: partnerska in pošiljajoča organizacija

Mladinska izmenjava na temo ksenofobije. Izmenjave se je udeležilo 6 članov društva.

Make it happen

1. – 9. oktober 2016 /  Slovenija

VLOGA: nosilec projekta

Usposabljanje za mladinske delavce namenjeno krepitvi učnega procesa v mladinskem delu. Na projektu je sodelovalo 25 mladih iz 13 držav.

MEMORIES ABOUT THE 2ND PART OF THE MAKE IT HAPPEN PROJECT STARTS HERE

MAKE IT HAPPEN! VIDEO

Social digital mentors

11. – 19. september 2016 /  Italija

VLOGA: partnerska in pošiljajoča organizacija

Usposabljanje za mladinske delavce na temo uporabe družabnih omrežij. Usposabljanja se so se udeležili 4 člani.

T.E.A.M. – together everyone achieves more

20. – 28. avgust 2016 /  Slovenija

VLOGA: nosilec projekta

Mladinska izmenjava na temo krepitve timskih in komunikacijskih kompetenc mladih. Na izmenjavi je sodelovalo 42 mladih iz 7 držav.

TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE VIDEO

THE MEMORY FUND FHD VIDEO

F.E.E.L. – facilitators in education and empowernment of learners

24. november – 2. december 2015  /  23. februar – 1. marec 2016  /  12. maj – 19. maj 2016 /  Romunija

VLOGA: partnerska in pošiljajoča organizacija

Projekt je bil sestavljen iz treh usposabljanj. Usposabljanja so bila namenjena krepitvi učnega procesa v mladinskem delu. Skupno se je projekta udeležilo 5 članov društva.

Everyone is a forigner somewhere

1. – 8. april 2016 /  Grčija

VLOGA: partnerska in pošiljajoča organizacija

Mladinska izmenjava na temo ksenofobije. Izmenjave se je udeležilo 6 mladih.

One wild life

25. marec – 3. april 2016 /  Švica

VLOGA: pošiljajoča organizacija

Član društva se je udeležil usposabljanja za mladinske delavce na temo osebnostne rasti.

Delovni vikend društva

11. – 13. marec 2016 /  Jezersko, Slovenija

VLOGA: nosilec projekta

Deset članov društva je na idilični lokaciji na Šenkovi domačiji na Jezerskem 2 dni raziskovalo možnosti sodelovanja in skupnega ustvarjanja v prihodnosti.

Upgrade

27. junij – 5. julij 2015  /  Slovenija

VLOGA: nosilec projekta

VSEBINA: mednarodno usposabljanje za krepitev učnega procesa v mladinskem delu. Treninga se je udeležilo 28 mladih iz 7 držav.