Nabor dokumentov, ki vsebuje:

imena članov upravljanja
letna vsebinska poročila
letna finančna poročila
razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji
predstavitev glavnih dejavnosti in doseženih rezultatov
organizacije

Dodatne informacije info@drustvolojtra.si

Društvo Lojtra