Naziv: Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih

Skrajšani naziv: Društvo Lojtra

Sedež: Cesta Komandanta Staneta 5, 1270 Litija

Leto ustanovitve: 2014

Matična številka: 4061381000

Davčna številka: 17392080

TRR: SI56 1913 0501 1059 227

E-mail: info@drustvolojtra.si

Telefon: 040-167-575

Društvo Lojtra, ustanovljeno leta 2014, je mlada in predana organizacija za mlade. Naše delo delimo na dva stebra:
#MladinskoDelo in #TrajnostniRazvoj

Ti temi sta v središču različnih dejavnosti, ki se izvajajo lokalno in mednarodno. 

Na področju dela z mladimi je naš glavni namen podpirati in spdobujati mlade, da postanejo aktivni člani lastnih lokalnih skupnosti, da prepoznajo in aktivno nagovarjajo svoje potrebe in interese ter v polnosti prevzemajo odgovornost za svoje lastno delovanje.

Na področju trajnostnega razvoja je naš glavni namen soustvarjanje skupnosti, ki živi bolj v sožitju z naravo in se zaveda njenih omejitev. Poleg tega želimo razširiti potencial naravnega okolja pri podpiranju učnih procesov mladih in starejših.

NAMEN… Odpirati in podpirati prostor za raziskovanje

VREDNOTE…

… naj bo zabavno!

Lahko računate, da bomo vedno igrivi in sproščeni, saj verjamemo, da s tem lahko promoviramo aktivno druženje, kjer pogovor med ljudmi obrodi več sadov kot previdno načrtovan sestanek. S tem smo ustvarili skupnost epskih prečk, ki čutijo strast do ustvarjanja izkušenj, ki generirajo srečo in zadovoljstvo zase, kot tudi za vse, ki se včasih počutijo kot prečka na Lojtri pozitivnosti.

… lojtra brez prečk sta samo dve prekli!

Prečke (=vsi, ki čutijo pripadnost Lojtri) smo prijatelji in družina na isti valovni dolžini. Cenimo našo skupnost in odnose, ki jih imamo s partnerji, udeleženci in odločevalci. Našo lokalno in globalno skupnost želimo opolnomočiti in motivirati s čim več povezovanja, vključevanja in ustvarjanjem skupne vsebine. Najpomembneje pa je, da skupaj praznujemo dosežke in uspehe, saj s tem kažemo spoštovanje do vloženega dela ter spodbujamo pripadnost!

… reku? Reku!

Smo odprti, razumevajoči in iskreni. Verjamemo v naše delo in zanj čutimo osebno odgovornost. Transparentnost je za nas pomembna, zato so naše prioritete razčiščene in delo jasno razdeljeno – pred nikomer ne skrivamo ničesar. Smo odgovorni in držimo besedo, kar pa ni vedno lahko, zato smo osredotočeni na iskanje rešitev in probleme rešujemo sproti. Kar rečemo, to drži!

… naša Lojtra mora biti trdna in kvalitetna!

Ponosni smo, da ustvarjamo kontinuiran program in se zavedamo, da smo del nečesa posebnega. Vedno iščemo načine, da dosežemo tisto nekaj več. Stremimo k ohranjanju kakovosti skozi strateško zastavljene namene, merljive cilje in indikatorje. Drug drugega spodbujamo k razvoju idej, ki imajo pozitiven učinek na življenja ljudi v naši skupnosti. S sprotnim raziskovanjem možnosti napredka in vpeljave inovacij ustvarjamo pozitiven učinek na prihodnost. Zavedamo se, da je neprestano učenje na osebni in organizacijski ravni del tega procesa.